Trong mạng máy tính, “localhost” là hostname chỉ máy tính cục bộ, là phần mềm máy chủ cục bộ của bạn để tạo môi trường kết nối cho các dịch vụ mạng thông qua cổng “loopback” . Ví dụ: nếu bạn đang chạy một phần mềm trên máy tính của riêng bạn (như trình duyệt web hoặc môi trường giúp bạn phát triển website cục bộ), thì máy tính của bạn là localhost. Mặt khác, nếu bạn đang nói về cơ sở dữ liệu MySQL nằm trên dịch vụ lưu trữ web hosting, thì máy chủ web này là “localhost”.

Xét về mặt kỹ thuật, localhost thường là địa chỉ IP 127.0.0.1, được gọi là địa chỉ loopback. Do tầm quan trọng của nó, thuật ngữ “localhost” là một tên miền dành riêng (để tránh nhầm lẫn, bạn sẽ không thể đăng ký một tên miền có chứa “localhost” trong tên miền và tên miền thứ cấp của bạn).

2 trường hợp mà bạn sẽ gặp Localhost trong WordPress

Có hai trường hợp mà bạn có thể sẽ gặp phải thuật ngữ localhost khi sử dụng WordPress:

  • Phát triển/thử nghiệm một website WordPress trên máy chủ cục bộ
  • Thiết lập/định cấu hình quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu trang web WordPress

Đa số các bạn thiết kế website WordPress hay developer thường sẽ sử dụng để tạo ra một môi trường thử nghiệm cục bộ để phát triển website WordPress. Về cơ bản, môi trường này khá giống với môi trường để một trang web hoạt động trực tuyến nhưng một sự khác biệt ở đây là localhost sẽ tạo ra một môi trường độc lập hoàn toàn trên máy tính của chính người dùng.

Khi sử dụng localhost này, trang web chỉ tồn tại trên máy chủ cục bộ, nên các developer hay các web design dễ dàng kiểm tra những thay đổi của mình mà không sợ ảnh hưởng đến trang web đang hoạt động trực tuyến của bạn. Khi website hoàn tất, bạn có thể chuyển trang web từ môi trường localhost sang môi trường máy chủ trực tiếp.

Ngoài việc phát triển xây dựng và thử nghiệm website WordPress, bạn cũng có thể gặp phải thuật ngữ “localhost” nếu cài đặt website WordPress theo cách thủ công, khi thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu bạn sẽ phải chỉnh sửa file wp-config.php.

Cách cài đặt WordPress trên máy chủ cục bộ (Localhost)

Có một số công cụ để bạn có thể tạo môi trường phát triển web WordPress trên máy chủ cục bộ. Với những công cụ này, bạn sẽ có thể tạo ra một máy chủ cục bộ độc lập trên máy tính của mình. Dưới đây là một số công cụ được sử dụng khá phổ biến cho WordPress:

  • DesktopServer – một giải pháp cục bộ dành riêng cho WordPress.
  • MAMP – một môi trường phát triển web trên localhost đa nền tảng có thể sử dụng cho cả máy chủ Apache và NGINX .
  • XAMPP – một môi trường phát triển web cục bộ sử dụng máy chủ web Apache.
  • WampServer – môi trường phát triển web Apache dành riêng cho Windows.

Với các công cụ này, bạn sẽ cần cài đặt và thiết lập cấu hình công cụ để có thể khởi tạo môi trường máy chủ cục bộ. Bạn có thể hiểu đơn giản, đây là một máy chủ web localhost (là một máy chủ web đang sử dụng máy tính của bạn để hoạt động). Khi máy chủ cục bộ trên máy tính của bạn đang hoạt động, bạn có thể cài đặt WordPress. Và các công cụ như DesktopServer đã tích hợp các cơ chế để bạn có thể nhanh chóng cài đặt WordPress.

Sau đó, bạn sẽ có thể truy cập trang web WordPress cục bộ của mình bằng cách nhập vào máy tính cục bộ cục bộ cục bộ vào thanh địa chỉ trình duyệt của bạn:

localhost la gi

Tại sao cơ sở dữ liệu của website WordPress được đặt trên Localhost?

Như ở phần đầu của bài viết này, thì local localhost chỉ đơn giản là máy tính mà chương trình đang chạy.

Trong tình huống, cơ sở dữ liệu của trang web WordPress được đặt trên cùng một máy chủ với các tệp còn lại. Do đó, bất cứ khi nào bạn chỉnh sửa tệp tin wp-config.php để thay đổi máy chủ MySQL hoặc tên máy chủ MySQL, bạn chỉ cần nhập vào localhost.

Ví dụ: đây là mục DB_HOST trong tệp wp-config.php mà DMA Magazine sử dụng để thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu của website WordPress:

localhost la gi

Localhost sử dụng trong wp-config.php

Tương tự, nếu bạn muốn di chuyển trang web WordPress bằng cách sử dụng một plugin như Duplicator, thì bạn chỉ cần nhập vào localhost khi plugin yêu cầu:

Sử dụng Localhost trong plugin Duplicator

Sử dụng Localhost trong plugin Duplicator

Trong hai trường hợp này, đơn giản bạn đang bảo WordPress (hoặc plugin WordPress) tìm kiếm cơ sở dữ liệu trên cùng một máy chủ nơi cài đặt WordPress. Mặc dù bạn sẽ ít khi gặp thuật ngữ “localhost” hàng ngày trừ khi bạn là một thiết kế website WordPress hay developer, nhưng nó sẽ rất hữu ích để biết bạn có thể hiểu được sự quan trọng và liên quan của localhost đến WordPress như thế nào.