Google Analytics là một công cụ do Google phát triển hỗ trợ các webmaster có thể tích hợp vào website để có thể theo dõi, thống kê và phân tích các hành vi người dùng truy cập. Nhiều bạn đã có website rồi nhưng chưa thêm Google Analytics vào trang web WordPress của mình hoặc có thể có những bạn chưa hề biết đến công cụ này. Do đó, trong bài viết này DMA Magazine sẽ hướng dẫn cho bạn một số cách thêm Google Analytics vào website WordPress.

  • Các đầu tiên, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một cách đơn giản để thêm Google Analytics vào WordPress thông qua một plugin miễn phí.
  • Cách thứ hai, chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn cho bạn cách thêm trực tiếp mã theo dõi Google Analytics vào theme WordPress bạn đang dùng.
  • Cách cuối cùng, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thêm Google Analytics vào trang web bằng Google Tag Manager.

Thêm Google Analytics vào WordPress

Để bắt đầu với các hướng dẫn dưới đây, bạn cần đăng ký tài khoản Google Analytics và chúng tôi sẽ giả định bạn đã có tài khoản Google Analytics rồi nhé. Tiếp đến, hãy xem qua các hướng dẫn dưới đây và thực hiện theo nếu nó phù hợp với bạn.