Ở bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn hơn 100 mẫu thiết kế Name Card (File PSD là chủ yếu) được đánh giá là tốt nhất giúp bạn trình bày các thiết kế danh thiếp của mình đến khách hàng thuận tiện hơn. Đây là bộ sưu tập đã được chọn lọc và phân loại bởi chúng tôi, do đó chúng tôi đảm bảo được những thiết kế này dễ dùng, thuận tiện và phù hợp để thể hiện thiết kế của bạn để khách hàng cảm thấy chân thực hơn.

Nếu bạn là một designer bạn sẽ hiểu rõ được việc trình bày quan trọng như thế nào, bất kể đó là sản phẩm cho khách hàng của bạn hay cho công việc của bạn. Nó giúp các thiết kế của bạn trở nên dễ hình dung trong thực tế hơn, hấp dẫn hơn và cũng dễ dàng giúp bạn thuyết phục khách hàng của bạn.

Thiết kế Card Visit, Name Card, danh thiếp đẹp, sang trọng, đầy đủ thông tin

Như bạn cũng biết, danh thiếp là một trong những thứ khá quan trọng với bất kỳ doanh nghiệp nào, danh thiếp giúp khách hàng, đối tác của bạn dễ dàng nhận diện thương hiệu của bạn hơn, dễ dàng nắm bắt và lưu giữ thông tin liên hệ của bạn hơn,… Một tấm danh thiếp được thiết kế tốt sẽ phản ánh đúng tính cách của bạn với khách hàng của bạn. Nếu bạn là một designer, khi bạn thiết kế danh thiếp cho khách hàng, bạn cần phải tận dụng những mẫu mockup này để dễ dàng trong việc thuyết phục khách hàng hơn nhé.
Đa số các mẫu mockup ở đây đều ở định dạng PSD, vì vậy bạn sẽ rất thoải mái khi cắt các tệp này theo nhu cầu riêng. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các mẫu này cho mục đích cá nhân cũng như thương mại.

Mockup danh thiếp nhẹ nhàng kèm yếu tố tự nhiên

Một bản mockup danh thiếp đẹp với các yếu tố tự nhiên trong background thêm phần nhẹ nhàng mà vẫn nổi bật được thiết kế của bạn.

mau mockup business card

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

mockup danh thiep 2020

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

Business card mockup, Blank white business card on wood table PS

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

Mockup danh thiếp background hiện đại

mau mockup business card 2020

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

mau thiet ke mockup danh thiep 2020

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

mau thiet ke name card 2020

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

mau thiet ke mockup danh thiep 2020

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

mau-mockup-card-visit-2020

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

mau mockup danh thiep card visit 2020

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

mockup card visit 2020

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

Premium Business Card Mockup PSD

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

mockup business name card 2020

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

Premium Business Card Mockup PSD

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

mau mockup danh thiep card visit 2020

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

mockup card visit 2020

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

mockup mau danh thiep 2020

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

Premium Business Card Mockup PSD

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

Business card mockup with a yellow open box

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

Stacked business card mockup

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

Two stacked business card mockup

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

mockup-card-2020-mau

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

mau danh thiep 2020 - mockup business card

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

mau danh thiep - mockup business card 2020

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

mau name card moi 2020 - mockup business card

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

mau name card - mockup business card moi 2020

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

mau-mockup-business-card-cho-nam-2020

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

mau-name-card-cho-nam-2020-mockup-business-card

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]

 

mau danh thiep cho 2020 - mockup business card

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]Tải mẫu ngay[/ihc-hide-content]